edit-icc-01

MANUAL

คู่มือการใช้ Microsoft Teams สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Manual-Microsoft-Teams-Thai-Nichi-Institute-of-Technology

คู่มือการใช้งาน Mover.io เพื่อย้ายไฟล์จาก Google Drive …

สำหรับอาจารย์ คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับอาจารย์ กรุณาคลิกรูปภาพเพื่อเข้าถึงรายละเอียดเพิ่มเติม …

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN (Virtual Private Network)สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เนื่องจากสถาบันฯ ได้ติดตั้งเครื่องสแกนบัตรนักศึกษาในห้องเรียน จำนวน 48 เครื่อง …

NEWS

ไม่แนะนำให้การจัดเก็บข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง A308ได้ทำการติดตั้ง โปรแกรม Deepfreeze …

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ที่ศูนย์ ICC นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ห้อง A309คุณสมบัติ …

SUPPORT

Scroll to top