ศูนย์ ICC เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน

ศูนย์ ICC เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน

ศูนย์ ICC เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ที่ศูนย์ ICC นักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ห้อง A301 คุณสมบัติ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ : มีความสามรถในการออกแบบ design และพัฒนาระบบเว็บไซต์ :...