แนะนำบริการแจ้งประชาสัมพันธ์ (Digital Sinage)

แจ้งบริการแจ้งประชาสัมพันธ์ (Digital Sinage) ในรูปแบบแบบฟอร์มออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถแสกน QR CODE ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อใช้บริการ https://forms.gle/mXvsMZ7v6eJQJ8eJ8

แจ้งปรับปรุงระบบจองห้อง TNI Studio (ห้อง B405)

เนื่องจากทางศูนย์ ICC มีการปรับปรุงระบบจองห้อง TNI Studio (ห้อง B405) เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นและครอบคลุมการยืม-คืนอุปกรณ์ รวมทั้งป้องกันอุปกรณ์สูญหายโดยศูนย์ ICC ได้เพิ่มฟังก์ชั่นการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ไว้ในขั้นตอนการจองห้องในระบบจองห้อง Studio เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้วผู้ให้บริการจะทำการเตรียมอุปกรณ์โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับกุญแจและอุปกรณ์ที่จองไว้ได้ในวันและเวลาที่จองใช้บริการ ทั้งนี้ได้แนบวิธีการจองห้อง TNI Studio และ รายการอุปกรณ์ที่สามารถยืมได้คลิกจองได้ที่ ระบบจอง Studio Room https://intranet.tni.ac.th/tni_studio_booking/day.php?year=2022&month=09&day=22&area=7&room=1 ห้องTNI Studio เปิดบริการเวลา 08.00-16.30 น. หากมีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ ICCโทร 081-496-4040 หรือ 02-763-2600 ต่อ 2643-2644

แจ้งบริการระบบจองห้อง Studio Room B405

ประกาศการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ A308

ไม่แนะนำให้จัดเก็บข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง A308เนื่องจากได้ทำการติดตั้ง โปรแกรม Deepfreeze (โปรแกรมล้างข้อมูล เมื่อปิด-เปิดเครื่องใหม่)แนะนำให้นักศึกษาหรือผู้ที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลไว้ที่อื่นๆ เช่น google Drive , Flash Drive เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ศูนย์ ICC

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ที่ศูนย์ ICC นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ห้อง A309คุณสมบัติ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ            มีความสามารถในการออกแบบ Design และพัฒนาระบบเว็บไซต์               สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพร้อมที่จะเรียนรู้จากพี่ๆผู้เชี่ยวชาญ

Scroll to top