เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ศูนย์ ICC

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ที่ศูนย์ ICC นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ห้อง A309
คุณสมบัติ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
            มีความสามารถในการออกแบบ Design และพัฒนาระบบเว็บไซต์
               สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพร้อมที่จะเรียนรู้จากพี่ๆผู้เชี่ยวชาญ

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ศูนย์ ICC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top