คู่มือการใช้งาน Solution.ID.Time.Attendance

เนื่องจากสถาบันฯ ได้ติดตั้งเครื่องสแกนบัตรนักศึกษาในห้องเรียน จำนวน 48 เครื่อง (ทุกอาคาร)
เช่นเดียวกับเครื่องที่ติดตั้งบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า – ออก ใต้อาคาร A
เพื่อให้อาจารย์สามารถเช็คจำนวนนักศึกษาเข้าเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้นและสามารถใช้งานได้ในเทอม 2/2563
ขั้นตอนการใช้งานเครื่องสแกนบัตรนักศึกษาในห้องเรียน
หรืออาจารย์สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด คลิก  Download

คู่มือการใช้งาน Solution.ID.Time.Attendance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top