แนะนำบริการแจ้งประชาสัมพันธ์ (Digital Sinage)

แจ้งบริการแจ้งประชาสัมพันธ์ (Digital Sinage) ในรูปแบบแบบฟอร์มออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถแสกน QR CODE ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อใช้บริการ https://forms.gle/mXvsMZ7v6eJQJ8eJ8

แนะนำบริการแจ้งประชาสัมพันธ์ (Digital Sinage)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top