วิธีการย้ายข้อมูลด้วย Google Takeout

ทางศูนย์ ICC ขอแนะนำผู้ใช้บริการทุกท่านใช้บริการ Google Takeout เพื่อย้ายข้อมูลใน E-mail ไปสู่ E-mail อื่นๆ บริการนี้ใช้ฟรี ไม่เสียค่าบริการ และสะดวก ปลอดภัย

วิธีการย้ายข้อมูลด้วย Google Takeout
Scroll to top