ศูนย์ ICC เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ที่ศูนย์ ICC นักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ห้อง A301

คุณสมบัติ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

: มีความสามรถในการออกแบบ design และพัฒนาระบบเว็บไซต์

: สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพร้อมที่จะเรียนรู้จากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ