NEWS

ศูนย์ ICC เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน

ศูนย์ ICC เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ที่ศูนย์ ICC นักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ห้อง A301 คุณสมบัติ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ : มีความสามรถในการออกแบบ design และพัฒนาระบบเว็บไซต์ :...

 

สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ

 

ข่าวสาร กิจกรรม และงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

Contact Us

 Say Hello!

ติดต่อสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร